TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Udzielam indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i nastolatków, które przeżywają trudności, z którymi nie radzą sobie ani oni sami ani ich rodzice. Odpowiednio szybko zauważone trudności dziecka lub nastolatka i szybka reakcja sprawia, że nie stają się one trwałym, nieprzystosowawczym wzorcem funkcjonowania. Uzyskanie odpowiedniej formy pomocy zwiększa szanse na skuteczne poradzenie sobie z problemem. W proces terapii dziecka lub nastolatka angażowani są także jego rodzice.

 

Dzięki terapii indywidualnej z dzieckiem lub nastolatkiem mogę pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących:

• lęków i fobii
• stanów depresyjnych
• kryzysów życiowych związanych z rozstaniem rodziców
• nadpobudliwości i zaburzeń koncentracji (ADHD)
• niskiej samooceny
• trudności kontroli emocji
• braku umiejętności radzeniem sobie z agresją i złością
• nieprawidłowych relacji z rówieśnikami