O mnie

Nazywam się Agnieszka Kotwicka-Pietrzak jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-

behawioralnym (w trakcie szkolenia), certyfikowanym instruktorem Racjonalnej Terapii Zachowań,

terapeutą EEG- biofeedback I stopnia, trenerem umiejętności poznawczych, arteterapeutą oraz

diagnostą.


Pracuje w ujęciu poznawczo-behawioralnym oraz w nurcie psychologii pozytywnej. Zajmuję się z

zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, problemami w relacjach

społecznych i rodzinnych oraz osobami doświadczającymi silnego stresu w życiu osobistym lub

zawodowym. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży, psychoterapię dla dorosłych oraz warsztaty

rozwojowe.


W swojej pracy chętnie stosuję różnorodne techniki relaksacyjne i wizualizacyjne, arteterapię oraz

uczę sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu a także studiów podyplomowych z

zakresu pedagogiki, terapii dzieci i młodzieży, psychologii sądowej oraz psychologii pozytywnej.


Kształciłam się także w przedmiocie: profilaktyki uzależnień, diagnozy i terapii ADHD i ADD,

autoagresji i eksperymentów z wyglądem zewnętrznym, pomocy dziecku z zaburzeniami

przetwarzania słuchowego oraz zaburzeń integracji sensorycznej, kształtowania postaw

edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozwijania twórczego myślenia.

 

Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu: terapii schematu, terapii akceptacji i zaangażowania, terapii

opartej na współczuciu oraz sposobów radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Chętnie uczestniczę w warsztatach ogólnorozwojowych, kursach, szkoleniach i konferencjach.

 • psychoterapia dzieci i młodzieży
• psychoterapia indywidualna kobiet
• poradnictwo psychologiczne
• szkolenia edukacyjne i warsztaty
• diagnostyka psychologiczna

• problemach związanych z zaburzeniami nastroju
• zaburzeniami lękowymi
• przezwyciężaniu życiowych kryzysów
• radzeniu sobie w sytuacjach stresowych
• problemami z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z innymi ludźmi
• niską samooceną
• problemach związanych z brakiem asertywności
• problemach rozwodowych