WARSZTATY I TRENINGI

Warsztaty i treningi mają charakter tematyczny. Propozycje dla tych wszystkich, którzy pragną zdobywać nowe umiejętności lub poszerzać już posiadane, pogłębiać swój rozwój osobisty lub zawodowy.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Treningi z metod szybkiego zapamiętywania i uczenia się (mnemotechniki) a także umiejętności społecznych i kontroli emocji. Oferta skierowana jest w szczególności do uczniów szkół ponadpodstawowych. Na zajęciach młodzi ludzie poznają skuteczne techniki uczenia się, rozwijają pamięć i kreatywność, wzmocnią koncentrację uwagi i spostrzegawczość, uczą się pracy nad emocjami oraz kształtowania adekwatnej samooceny.

JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI-WARSZTATY DLA DZIECI

Warsztaty i treningi mają charakter tematyczny. Propozycje dla tych wszystkich, którzy pragną zdobywać nowe umiejętności lub poszerzać już posiadane, pogłębiać swój rozwój osobisty lub zawodowy.

WARSZTATY DLA KOBIET

Inspirujące warsztaty tematyczne dla kobiet, które potrzebują przyjrzeć się sobie i pogłębić pracę nad sobą w gronie innych osób. To czas, w którym można podzielić się przeżyciami, uwolnić stres i obciążające emocje. Warsztaty mają na celu poprawienie jakości życia, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie potencjału życiowego i radzenia sobie z emocjami. Wzbogacone są o naukę konkretnych umiejętności i zachowań oraz wiedzę teoretyczną.

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Głównym założeniem warsztatów jest realizacja różnorodnych zadań plastycznych oraz inspiracja do poszukiwań w obrębie sztuki własnego odbicia. Warsztaty artystyczne pobudzają do rozwoju umiejętności interpersonalnych, twórczego działania i myślenia. Dają poczucie zadowolenia i satysfakcji. Zajęcia artystyczne są propozycją dla osób, które pragną poznawać i rozwijać zdolności manualne, wyczucie formy i koloru. Spotkania dają możliwość odnalezienia siebie we własnych działaniach artystycznych.

Program warsztatów przewiduje także wykłady z historii sztuki, które są pasjonującą opowieścią o dziejach sztuki i kultury. W trakcie wykładów omawiane są kierunki, style, ruchy artystyczne, terminy i pojęcia. Przeprowadzane są również wspólne analizy dzieł i obiektów artystycznych.